EERSTE WOONPROJECT VAN NIEUWE WIJK

 

EEN NIEUWE WIJK MET STADSHAVEN
Een nieuwe wijk midden in de stad, rondom een unieke stadshaven. Na vele jaren van plannen maken is eind 2003 het Regiedocument Piushaven door de politiek vastgesteld. Eigenlijk kun je dit beschouwen als de officiŽle start van de grote herstructureringsoperatie die hier de komende jaren plaats gaat vinden. Het verouderde binnenstedelijk industriegebied aan de Piushaven gaat plaatsmaken voor een woongebied met allure. Maar er is niet enkel plaats voor wonen. Het gebied aan de haven zal als verlengstuk van het stadscentrum gaan gonzen van de activiteiten. Wonen en werken en recreŽren gaan in het nieuwe Piushavengebied hand in hand.
Met de vernieuwde Piushaven als bloeiend middelpunt. Mede bepalend hiervoor zijn de vele activiteiten in en rondom de haven.

MUSEUMHAVEN EN PLEZIERVAART
De plannen voor de museumhaven zijn nieuw. Aan de zuidzijde van de havenkom zal een aantal belangrijke historische binnenvaartschepen hiervan de spil gaan vormen. Aan de noordzijde is ruim plaats voor de pleziervaart.

Zeker in de zomer is het een komen en gaan van plezierjachten die de Piushaven aandoen. En gaan zelfs stemmen op om er in de zomer een stadsstrand aan te leggen. En de nodige restaurants en terrasjes maken de sfeer aan de haven af.

EERSTE PROJECT
De Piushaven wordt het kloppende hart van een nieuwe wijk. Midden in de stad gaat een modern en divers woongebied verrijzen.
De start voor deze nieuwe wijk wordt gemarkeerd met de bouw van het Havenkwartier. Als eerste bouwproject aan de havenkom zal het de toon van de verdere ontwikkelingen gaan zetten. Alle ogen zijn gericht op de nieuwe toren. Vandaar dat de architect, Deven Architectuurstudio Tilburg, een ontwerp heeft gemaakt dat zeer in het oog springend genoemd mag worden. Maar hij heeft de historie van de haven daarbij niet vergeten. Het oude pand van voorheen Graanhandel Teurlings wordt in oude glorie hersteld en een moderne silotoren wordt aan het gebouw toegevoegd. De toren is ingezet als referentie naar de graansilo's die tot halverwege de jaren negentig van de vorige eeuw boven het gebouw uittorenden, en zullen een klein aantal appartementen gaan bevatten. Hiermee blijft de oude graanloods met haar karakteristieke bouw, spantconstructie en inspectiebrug voor de Piushaven behouden.

 
foto's Marivin 2004

 

 

p i u s h a v e n 1 7 TERUG HOODDMENU h a v e n k w a r t i e r