HISTORIE PIUSHAVEN

 

NIEUWE HAVEN
Op 4 april 1923 werd het Wilhelminakanaal - en daarmee ook de Piushaven - officieel geopend. Het eerste schip was echter al op 19 maart de haven binnengelopen. De aanleg van de haven was begonnen in oktober 1921, met als doel het Tilburgse bedrijfsleven goede aan- en afvoermogelijkheden te geven. Een eenvoudige operatie was dit niet. Zo moest onder andere het toenmalige voetbalstadion van Willem II wijken om de haven aan te sluiten op het Wilhelminakanaal. Na de opening van de haven duurde het overigens nog 3 jaar voor de Piushaven haar huidige naam kreeg. De Piushaven had grote aantrekkingskracht op de bedrijvigheid, veel goederen werden over het water vervoerd. In de jaren twintig en dertig waren er vaste vervoersdiensten naar een groot aantal plaatsen in het land. Zo waren er dagelijkse diensten naar Dordrecht, Utrecht, Amsterdam en de Zaanstreek.

VERANDERENDE ECONOMISCHE STRUCTUUR
In de jaren zestig nam de economische betekenis van de Piushaven af. Dat had niet zozeer te maken met de crisis in de textielindustrie, maar veel meer nog met de veranderende economische structuur van Tilburg: grootschalige bedrijvigheid werd verplaatst naar speciale industrieterreinen, bedrijventerrein Loven kreeg een industriehaven en de aanlegplaatsen aan de Dongense kanaaldijk werden verbeterd, zodat hier grotere schepen konden aanleggen... bovendien was het de algehele tendens dat vrachtvervoer over het water afnam, omdat veel goederen vervoerd werden over de weg.

Toen in 1983 de zuidelijke arm van de Piushaven werd gedempt ten behoeve van woningbouw, dreigde het resterende deel van de Piushaven elke betekenis te verliezen. Er was zelfs sprake van het dempen van de gehele haven. Initiatieven van bewonersgroepen hebben ervoor gezorgd dat de haven behouden blijft voor Tilburg. Niet meer zozeer voor goederenvervoer, maar vooral vanwege de recreatieve mogelijkheden van het gebied. (bron: www.piushaven.net)

 


Piushaven begin jaren 30


Piushaven 17 in 1959


Piushaven 17 in 1963


Piushaven in 1994

 

p i u s h a v e n 1 7 TERUG HOODDMENU h a v e n k w a r t i e r